Euroceramika

Aktualności (zajawki artykułów)

KEOPE – nowości CERSAIE 2015 - Czytaj całość

W trak­cie targów CER­SAIE w Bolonii fab­ryka KEOPE zaprezen­towała niepow­tarzalne kolekcje oraz nowe for­maty kolekcji MOOV 120×120 oraz 120×240. Cieka­wostką jest także MURETTO SOUL.

Więcej infor­ma­cji dostęp­nych po kliknię­ciu na zdjęcia.

PRIME 30×120, 20×120, 15×120 PRIME

SIGHT 59×59, 60×60 SIGHT

MOOV 120×120, 120×240 MOOV

MURETTO SOUL

MURETTO SOUL

KEOPE – nowości CERSAIE 2015 - Czytaj całość

CHEVRON – rewolucyjna nowość ! - Czytaj całość

Nowość fab­ryki VENUS, kolekcja CHEVRON 44×66 w ksz­tał­cie „strzałek”.

Kolekcję CHEVRON tworzą płytki drewnopodobne, imi­tacje betonu oraz deko­racje w stylu patchwork.

CHEVRON – rewolucyjna nowość ! - Czytaj całość
Więcej newsów
Euroceramika

Zapraszamy!

Euro­ce­ramika jest przed­staw­icielst­wem hisz­pańs­kich i włos­kich pro­du­cen­tów płytek ceram­icznych. Spec­jal­izuje się w orga­ni­za­cji sieci sprzedaży oraz pro­mocji marki dla pro­du­cen­tów takich jak: Venus Ceram­ica S.A., Ceramiche Keope, Equipe Ceram­i­cas, Tech­lam, Gayafores, Por­sixty, Onix Mosaico czy Undefasa.

Euro­ce­ramika nie prowadzi sprzedaży detal­icznej, jed­nakże zapew­nia pełną infor­ma­cję o dostępie do kolekcji i ter­mi­nach real­iza­cji zamówień.

Zapraszamy do współpracy. Na wszys­tkie pyta­nia bardzo chęt­nie odpowiemy. Dane kon­tak­towe zna­jdziesz w dziale Kon­takt.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań!

Zobacz kat­a­log płytek

Ostatnio w galerii

bluza-pl-essc-o-kopia-3.jpg
Profil Facebook