Euroceramika

Aktualności (zajawki artykułów)

CHEVRON – rewolucyjna nowość ! - Czytaj całość

Nowość fab­ryki VENUS, kolekcja CHEVRON 44×66 w ksz­tał­cie „strzałek”.

Kolekcję CHEVRON tworzą płytki drewnopodobne, imi­tacje betonu oraz deko­racje w stylu patchwork.

CHEVRON – rewolucyjna nowość ! - Czytaj całość

Smart Mosaic – mozaika samoprzylepna czyli „zrób to sam” - Czytaj całość

Smart Mosaic

Smart Mosaic to firma hisz­pańska z Castel­lonu, zaj­mu­jąca się dys­try­bucją mozaiki samoprzylepnej.

Pro­dukty, które ofer­ują skierowane są zarówno do pro­fesjon­al­istów fachowo zaj­mu­ją­cych się układaniem mozaiki jak i ama­torów chcą­cych samodziel­nie odświeżyć swoje wnętrza domów, restau­racji, lokali.

Smart Mosaic ofer­uje nową formę układa­nia mozaiki, przy­jazną klien­towi. Jest to najszyb­sza , najbardziej eko­nom­iczna i najczyst­sza forma odświeże­nia ścian w łazience i kuchni. Samo­przylepna forma mozaiki pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzeb­nej pracy.

Smart Mosaic – mozaika samoprzylepna czyli „zrób to sam” - Czytaj całość
Więcej newsów
Euroceramika

Zapraszamy!

Euro­ce­ramika jest przed­staw­icielst­wem hisz­pańs­kich pro­du­cen­tów płytek ceram­icznych. Spec­jal­izuje się w orga­ni­za­cji sieci sprzedaży oraz pro­mocji marki dla pro­du­cen­tów takich jak: Venus Ceram­ica S.A., Equipe Ceram­i­cas, Tech­lam, Realonda,Gayafores, Onix Mosaico czy Undefasa.

Euro­ce­ramika nie prowadzi sprzedaży detal­icznej, jed­nakże zapew­nia pełną infor­ma­cję o dostępie do kolekcji i ter­mi­nach real­iza­cji zamówień.

Zapraszamy do współpracy. Na wszys­tkie pyta­nia bardzo chęt­nie odpowiemy. Dane kon­tak­towe zna­jdziesz w dziale Kon­takt.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań!

Zobacz kat­a­log płytek

Ostatnio w galerii

chevron-atlas-vintage-2-44-5x66-5-copia-low-res.jpg
Profil Facebook