Euroceramika

Aktualności (zajawki artykułów)

ROVERE - Czytaj całość

Nowość fab­ryki Gayafores płytki drewnopodobne ROVERE w for­mat­ach 15×90 oraz 20,2x66,2 , a także w wer­sji modularnej.

ROVERE - Czytaj całość

LIBERTY - Czytaj całość

Propozy­cja dla odważnych.

Gres LIB­ERTY fab­ryki Venus Ceramica.

Dostępny w wymi­arach 30×60, 45×90, 60×60.

LIBERTY - Czytaj całość

Targi CERSAIE 2014 BOLONIA - Czytaj całość

Tegoroczne targi CER­SAIE rozpoczy­nają się w już w poniedziałek.

Zachę­camy do odwiedzenia stoisk.

Targi CERSAIE 2014 BOLONIA - Czytaj całość
Więcej newsów
Euroceramika

Zapraszamy!

Euro­ce­ramika jest przed­staw­icielst­wem hisz­pańs­kich pro­du­cen­tów płytek ceram­icznych. Spec­jal­izuje się w orga­ni­za­cji sieci sprzedaży oraz pro­mocji marki dla pro­du­cen­tów takich jak: Venus Ceram­ica S.A., Onix Mosaico, Sier­ra­gres czy Unde­fasa.

W spek­trum dzi­ałal­ności Euro­ce­ramiki zna­j­duje się również pomoc w planowa­niu i pro­jek­towa­niu powierzchni z płytek ceram­icznych.
Euro­ce­ramika nie prowadzi sprzedaży detal­icznej, jed­nakże zapew­nia pełną infor­ma­cję o dostępie do kolekcji i ter­mi­nach real­iza­cji zamówień.

Zapraszamy do współpracy. Na wszys­tkie pyta­nia bardzo chęt­nie odpowiemy. Dane kon­tak­towe zna­jdziesz w dziale Kon­takt.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań!

Zobacz kat­a­log płytek

Ostatnio w galerii

bluza-pl-essc-o-kopia-3.jpg
Profil Facebook