Euroceramika

GayaFores

GayaFores Amazonia

GayaforesKat­a­log online »

Fab­ryka Gayafores pow­stała w roku 1897. Jej siedz­iba mieści się w Castel­lon w Ondzie. Fab­ryka pro­muje swoje pro­dukty pod hasłem „somos eco„lógicos” co w dosłownym tłu­macze­niu oznacza „jesteśmy „eko” log­iczni”. Obec­nie fab­ryka posi­ada dwia zakłady pro­duk­cyjne o powierzchni 160.000m2 każdy. GayaFores spec­jal­izuje się w pro­dukcji ścian na czer­wonej paś­cie pod­wójnie wypalanych oraz wszel­kich ele­men­tów uzu­peł­ni­a­ją­cych. W swo­jej ofer­cie posi­ada również ściany i podłogi na białej paś­cie oraz gresy.

Pobierz: Kat­a­log Gayafores

Strona pro­du­centa

www,gayafores,es

Ostatnio w galerii

chevron-atlas-vintage-2-44-5x66-5-copia-low-res.jpg
Profil Facebook