Euroceramika

Smart Mosaic – mozaika samoprzylepna czyli „zrób to sam”

Smart Mosaic

Smart Mosaic to firma hisz­pańska z Castel­lonu, zaj­mu­jąca się dys­try­bucją mozaiki samoprzylepnej.

Pro­dukty, które ofer­ują skierowane są zarówno do pro­fesjon­al­istów fachowo zaj­mu­ją­cych się układaniem mozaiki jak i ama­torów chcą­cych samodziel­nie odświeżyć swoje wnętrza domów, restau­racji, lokali.

Smart Mosaic ofer­uje nową formę układa­nia mozaiki, przy­jazną klien­towi. Jest to najszyb­sza , najbardziej eko­nom­iczna i najczyst­sza forma odświeże­nia ścian w łazience i kuchni. Samo­przylepna forma mozaiki pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzeb­nej pracy.

ambiente smart mosaic

Wyślij znajomemu
2 lata temu

Ostatnio w galerii

chevron-atlas-vintage-02-44x66-fer-low-res.jpg
Profil Facebook