Euroceramika

Venus Ceramica

Venus

VenusKat­a­log online »

Venus Cerámica jest fab­ryką, która zna­j­duje się w Nules (Castel­lón) i założona została w 1988 roku. Fab­ryka kładzie duży nacisk na tworze­nie wyjątkowych rozwiązań ceram­icznych i dekoracyjnych.

Swoje pro­dukty tworzy z myślą o ksz­tał­towa­niu przestrzeni wyjątkowych, pięknych i sty­lowych. Jest to możliwe dzięki niezwykle bogatej ofer­cie for­matów, kolorów i faktur.

Venus Cerámica uczest­niczy w rynku na skalę między­nar­o­dową. Rozpowszech­nia swoje pro­dukty w całej Europie, Ameryce, Afryce Połud­niowej, Północ­nej, Aus­tralii, Nowej Zelandii. Swoje najnowsze kolekjce fab­ryka prezen­tuje na wielu tar­gach i wys­tawach na całym świecie, np. Cevisama, Cer­saie, Mos­build, Coverings.

Strona pro­du­centa

www,venusceramica,com

Ostatnio w galerii

chevron-atlas-vintage-02-44x66-fer-low-res.jpg
Profil Facebook